het middelpunt

07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenzalving
het middelpunt
verhaal van verstandelijk gehandicapte man met syndroom van Down die heel zijn leven graag het middelpunt wilde zijn,, ook toen hij van het leven afscheid nam.
verhaal geschreven door W.v.d.Wouw, die van 1982 tot en met 2002 werkzaam was als geestelijk verzofger voor mensen met een verstandelijke beperking.
lees hier het verhaal