Hoe omgaan met verliessituaties

02 March 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Hoe omgaan met verliessituaties
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met verliessituaties en op welke wizje kunnen zij daarin door familie worden ondersteund?
artikel van W. v.d. Wouw  n.a.v. themabijeenkomst met familieleden van mensen met een verstandelijke beperking, gepubliceerd in de rubriek "uit de pastorale hoek', in: de Eckartbode (periodiek van Eckartdal, nu onderdeel van Lunetzorg)  1991, nr. 1.


lees hier het artikel