Ik heb gezegd

01 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, rituelen
Ik heb gezegd
Verhaal van een bejaarde heer met verstandelijke beperking die altijd graag 'het laatste woord' wil hebben.
Verhaal van W.v.d.Wouw gepubliceerd in de rubriek "In het leven gegeven'' van de Eckartbode, informatiebulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg), 1995, nr. 3, blz. 11 en 12.
Het verhaal is ook verschenen in de bundel 'In het leven gegeven" van dezelfde schrijver, uitgave van Eckartdal, Eindhoven, z.j.
Het verhaal is tevens verschenen in het Eindhovens Dagblad, 24.02.2017 onder de titel "Ik heb gezegd', het vaste slotakkoord"

lees hier het verhaal uit de Eckartbode
lees hier het verhaal uit de bundel
lees hier het verhaal in het Eindhovens Dagblad
lees hier het 1e deel van de gehele bundel
lees hier het 2e deel van de gehele bundel