Inspiratie

01 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
Inspiratie
bejaarde man met verstandelijke beperking en tevens schizofreen heeft een bijzonder talent om de zorgrollen om te keren: hij geeft medewerkers energie, rust en inspiratie
Verhaal van W.v.d.Wouw geschreven voor de rubriek 'In het leven gegeven' van de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1995, nr. 6, blz. 15 en 16.
Tevens verscheen dit verhaal in de bundel 'In het leven gegeven", een uitgave van Eckartdal, Eindhoven, z.j.

lees hier het verhaal uit Eckartbode
lees het verhaal uit de bundel
lees hier het 1e deel van de gehele bundel
lees hier het 2e deel van de gehele bundel