Is zorg voor verstandelijk gehandicapten zinvol? deel 1

27 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Is zorg voor verstandelijk gehandicapten zinvol? deel 1
wijsgerig ethische reflectie op de zinvolheid van het leven van mensen met een verstandelijke beperking en de zorg die aan hen verleend wordt.
artikel van W.v.d.Wouw gepubliceerd in de Eckartdbode, bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg) Eindhoven, juni 1997

lees hier publicatie