Kwaliteit: Niet tellen, maar vertellen Hoe omgaan met zingevingsvragen?

12 February 2016 Publicaties levensverhaal, zingeving, verstandelijk gehandicapten
Kwaliteit: Niet tellen, maar vertellen Hoe omgaan met zingevingsvragen?
Publicatie van eerder gehouden lezing op internationaal congres. Het levensverhaal als uitdrukking van levenskwaliteit. Het verstaan daarvan vraagt om bepaalde zorgkwaliteiten
lezing van W.v.d.Wouw, gepubliceerd in Pastorale Nieuwsbrief van Caritas Antwerpen, nr 110, september 2000, pg. 18-28.

lees hier de publicatie