Levensverhaal en pastoraat

02 March 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, geestelijke verzorging
Levensverhaal en pastoraat
Hoe luisteren we naar anderen? Hoe worden zij verstaan? Wat is onze houding naar anderen? Vooral voor de pastor/geestelijk verzorger zijn dat wezenlijke aspecten van zijn werk. Evenals het motief van waaruit hij werkt. Het kennen van iemands levensverhaal is daarbij noodzakelijk.
artikel van W.v.d.Wouw, gepubliceerd in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) , 1992, nr. 3.


lees hier het artikel