Meer aandacht voor patiënten met een verstandelijke beperking

05 October 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenhuis
Meer aandacht voor patiënten met een verstandelijke beperking
In het ziekenhuis vragen patiënten met een verstandelijke beperking  extra aandacht.
Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven stelde een aparte aandachtsfunctionaris voor patiënten met een verstandelijke beperking aan om de kwaliteit van zorg voor deze doelgroep te verbeteren.
Artikel van W.v.d.Wouw gepubliceerd in Accent, bulletin van MMC, september 2006, pg. 7.

Lees het interview hier