Mensen met een verhaal -artikel

04 January 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal
Mensen met een verhaal -artikel
artikel geschreven door Peter Wouters n.a.v. het verschijnen van het boek 'Mensen met een verhaal' over zingeving bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit boek werd geschreven door W.v.d.Wouw en twee collega's.
artikel is gepubliceerd in 'De Roerom', jrg. 11, nr. 4 (dec. 1996), pg. 18 en 19.


lees hier artikel