Mijn eigen benen

07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Mijn eigen benen
Het verhaal gaat over en jongeman met een verstandelijke beperking die bovendien moeilijk kan lopen. Hij heeft moeite met het accepteren van zijn handicap en vragen stelt naar het 'waarom' van zijn handicap. Iedereen heeft recht op kennis van zijn eigen levensgeschiedenis.
 
Verhaal geschreven door W.v.d.Wouw en gepubliceerd in de rubriek 'In het leven verbeeld' in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg)  in 1999, nr. 1, blz 14.
Bewerking van dit verhaal is gepubliceerd in het Eindhovens dagblad van 9 april 2016.

lees hier het verhaal uit de Eckartbode
lees hier het verhaal in het Eindhovens Dagb;ad