Niet van brood alleen (2)

13 October 2015 Publicaties geestelijke verzorging, ziekenhuis
Niet van brood alleen (2)
In een voorbeeld van een eigentijds ritueel aan het ziekbed wordt concreet op welke wijze geestelijke verzorging gestalte krijgt, ook voor patiënten die niet (meer) godsdienstig zijn.
Publicatie van W.v.d Wouw in Kerkcourant, bulletin van Dekenaat Eindhoven, juni 2007.


lees publicatie