Omgaan met verliessituaties

09 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Omgaan met verliessituaties
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met verliessituaties
artikel geschreven door W.v.d.Wouw in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg geheten) in de rubriek 'Zorg met zin"


lees hier artikel