Onderzoek rond zingeving

02 March 2017 Publicaties zingeving, verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Onderzoek rond zingeving
Verslag van het onderzoeksproces rond zingeving van mensen met een verstandelijke beperking
artikel van W.v.d.Wouw in de rubriek 'Uit de pastorale hoek', in: de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1992, nr. 6.


lees hier het artikel