Pastoraat en geestelijke verzorging

14 October 2015 Publicaties geestelijke verzorging, pastoraat
Pastoraat en geestelijke verzorging
Wat kunnen geestelijk verzorgers en pastores van elkaar leren?
Publicatie van W.v.d.Wouw  over ontmoetingsdag van geestelijk verzorgers en pastores in de dekenaat Eindhoven in 2006. artikel in Kerkcourant van het dekenaat Eindhoven, december 2006, jrg. 10, nr. 9.

lees hier artikel