Rouwen - verhaal

01 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking, rituelen
Rouwen - verhaal
Verhaal van volwassen man met verstandelijke beperking die een eigen manier heeft ontwikkeld om te rouwen om zijn gestorven broer.
verhaal geschreven door W.v.d.Wouw en gepubliceerd in de rubriek 'In het leven gegeven' van de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg)  1995, nr. 8, blz, 19.
Het verhaal is ook verschenen in de bundel 'In het leven gegeven', uitgave van Eckartdal, Eindhoven z.j.

lees hier verhaal Eckartbode
lees hier het verhaal uit de bundel
lees hier het 1e deel van de gehele bundel
lees hier het 2e deel van de gehele bundel