Theoloog binnen de Zwakzinnigenzorg

24 February 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging, zingeving
Theoloog binnen de Zwakzinnigenzorg
Welke plaats hebben zingevingsvragen binnen de gezondheidszorg en meer specifiek binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Hoe verloopt daarbinnen het hermeneutisch pro en wat is de specifieke taak van de theoloog?
Artikel van Werner van de Wouw in Nieuwsbrief, uitgave van de Theologische Faculteit Tilburg, jrg 1 (1989) nr. 2 (februari).


lees hier de bijdrage