Van de kerk

21 October 2015 Publicaties rituelen, verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Van de kerk
Verhaal van ontmoeting met iemand met verstandelijke beperking
Verhaal van W.v.d.Wouw gepubliceerd in de rubriek 'In het leven verbeeld' in Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg), jrg 18 (1998), nr. 10 pg. 14
en in het Eindhovens Dagblad,  29.10.15


lees hier verhaal
lees hier de publicatie in de Eckartbode
lees hier publicatie in het Eindhovens dagblad