Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving

10 December 2020 Lezingen rouwverwerking
Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
Op 10 december organiseerde het Centrum voor Consultatie en Expertise een 2e webinar over het thema 'Verlies en rouw' ten behoeve van zorgverleners
De tekst van de inleiding tijdens dit 2e webinar, zoals gepresenteerd door drs. W.v.d.Wouw. consulent van het CCE

tekst inleiding
powerpointpresentatie
webinar