Vuur

21 October 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Vuur
verhaal van ontmoeting met iemand met een verstandelijke beperking die gefascineerd is door de rituelen die het jaar markeren binnen de instelling.
verhaal van W.v.d. Wouw gepubliceerd in rubriek 'In het leven verbeeld''  in Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg) , jrg. 19, nr. 3 (1999), blz. 9.
Tevens gepubllceerd in het Eindhovens Dagblad van 25.3.16

lees hier het verhaal in de Eckartbode
lees hier het verhaal in Eindhovens Dagblad