Werken aan beeldvorming

24 February 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Werken aan beeldvorming
Voortdurend moet worden gewerkt om het beeld dat mensen hebben van mensen met een verstandelijke beperking bij te stellen. Te beginnen bij kinderen van de basisschool.
artikel  van Werner van de Wouw verschenen in de rubriek 'Zorg met zin', in het blad Infomeare van Stichting Meare (nu Lunetzorg geheten), jrg 2 (2001), nr. 4


lees hier het artikel