Wie horen erbij?

15 January 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Wie horen erbij?
Kerstgedachte n.a.v. thema van het kerstspel van bewoners van Eckartdal, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Eindhoven, dec. 1998.
artikel van W.v.d.Wouw, gepubliceerd in de Eckartbode, informatieblad van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg), Eindhoven,  jrg. 18 (1998), nr. 10, pg. 31 en 32.


lees hier de publicatie