Wie kan in mijn schoenen staan?

09 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Wie kan in mijn schoenen staan?
Zingevings- en levensvragen van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking
artikel van W.v.d.Wouw, die als geestelijk verzorger van 1982 tot en met 2002 werkzaam was voor mensen met een verstandelijke beperking, gepubliceerd in Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg)
lees verhaal