Zelfbeschikking: zoek het zelf maar uit

26 February 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Zelfbeschikking: zoek het zelf maar uit
Wat betekent 'zelfbeschikking' voor mensen met een verstandelijke beperking? Het levensverhaal geeft richting aan een zinvolle invulling van het individuele leven.
Publicatie van W.v.d.Wouw in de rubriek 'Uit de Pastorale hoek" in de Eckartbode, uitgave van Eckartdal (nu Lunetzorg), Eindhoven 1998, nr. 1, blz. 25 en 26.


lees hier de publicatie