Zeven is niet voldoende

22 January 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Zeven is niet voldoende
Kort verhaal over de actieve betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking aan een liturgische viering
verhaal geschreven door W.v.d.Wouw. Hij was lange tijd werkzaam als geestelijk verzorger in  een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het verhaal is gepubliceerd in de rubriek 'In het leven verbeeld', in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1997.

lees hier het artikel