Zorg om de visie

11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Zorg om de visie
Voor elke zorginstelling is het belangrijk een duidelijke visie te hebben op de mens waarvoor zij zorg draagt en de zorg die zij wil leveren. Juist bij fusies van instellingen is het noodzakelijk dat de visies van beide zorginstellingen op één lijn zitten en draagvlak hebben.
Bijdrage van W.v.d.Wouw in Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) in Eindhoven, in de rubriek 'Uit de Pastorale hoek', jrg. 18 (1998), nr. 9, pg. 17, 18 en 19.

lees bijdrage
lees de gepubliceerde versie in de Eckartbode   (eerste woord moet zijn 'Geen')